Storify: kop en staart vinden aan sociale media

Het voelt misschien niet zo, maar het is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden sinds de Jasmijnrevolutie in volle zwang is geraakt. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in deze politieke aardbevingen omdat het omwentelingen zijn die monumentale verschuivingen veroorzaken in de wereldgeschiedenis. Maar ook omdat deze revolutie in mijn persoonlijke leven een belangrijke plaats inneemt. Toen ik de revolutie begon te volgen, of ja het moment waarop in Nederland bekend werd dat er een revolutie gaande was, was deze al weer afgelopen, had ik de intentie om deze op een of andere manier vast te leggen. Ik ging op zoek naar de juiste hulpmiddelen en kwam toen bij de software genaamd Evernote. In deze online databank kan je gedeeltes van webpagina's plakken waarbij de opmaak behouden blijft. Je kan foto's maken en door middel van de optical character recognition kan je later zoeken op tekst die geschreven is in de afbeelding. Met een memorecorder kan je ook geluidsbestanden opnemen, deze door een computer laten uitschrijven en op deze manier ze zoekbaar maken. Al deze bestanden worden op chronologische volgorde bewaard en hiermee wilde ik een mooi overzicht maken van de gehele revolutie.
Maar de Jasmijnrevolutie sloeg over naar Egypte en naar Libië en naar Bahrein en naar Saoedi Arabië en naar Syrië en er zou nog een even door gegaan kunnen worden. Het werd onmogelijk voor mij om alles te volgen en ik liep al snel hopeloos achter. Onlangs is me via het kanaal van Chris Pirillo ter ore gekomen dat er een programma is waarmee je met behulp van sociale media, zoals YouTube, Facebook, Flickr, Twitter en nog meer dan dat, belangrijke (of onbelangrijke) gebeurtenissen navertellen. Het programma heet Storify. Een populair voorbeeld hiervan is een overzicht van de nieuwsberichten omtrent de moord op Osama bin Laden. Een leuk voorbeeld van een onbelangrijke navertelling is hoe iemand de dief van zijn laptop heeft achterhaalt en opgespoord.
Ik hoop dat ik binnenkort de tijd kan nemen om het verloop van de Jasmijnrevolutie met behulp van dit programma op een creatieve manier weer kan geven en daar deze revolutie enorm veel van sociale media gebruik gemaakt heeft, zullen de bronnen hiervoor welhaast onuitputtelijk zijn. Ik zal mijn best doen om de Arabische helden zo veel mogelijk eer aan te doen. Of in ieder geval het gebruiken om aan mijn kleinkinderen te laten zien wat het gewicht van deze gebeurtenissen was. Ik weet dat sommige mensen nog steeds videobanden hebben waarop opgenomen nieuwsfragmenten staam van het afbreken van de Muur. Dit programma is misschien de videoband van mijn generatie. En deze storify zal dan mijn persoonlijke videoband zijn, waar de fragmenten door mij aan elkaar zijn geknipt en geplakt.


Storify Overview from Storify on Vimeo.

Populaire berichten