IAm#Jan25

Vandaag kwam mijn ik thuis en mijn vader wees me op een artikel in de HUMO over de Egyptische Revolutie. Uiteraard was ik geïnteresseerd en ik las het artikel geboeid. Het was een verslag van de loop van de gebeurtenissen aan de hand van interviews met een aantal personen die erg betrokken waren bij het organiseren van de demonstraties. Wat het artikel voornamelijk probeert over te brengen is dat niet facebook en twitter er voor gezorgd hebben dat deze revolutie geslaagd is, maar de zorgvuldige planning en tomeloze inzet van volhardende mensen. 
Een van hen was Wael Khalil. Hij werd aan de lezers voorgesteld als een "old timer" met zijn 45 lentes. Hij zou al dertig jaar actief zijn geweest in de strijd tegen de regering. Zijn twitternaam is @wael. Na het gehele overzicht te geven van alle gebeurtenissen eindigt het artikel met de volgende ontroerende woorden van Wael:
'Weet u, sinds ik zéstien ben is Moebarak hier aan de macht, Al mijn hele volwassen leven ben ik aan het vechten tegen die man en zijn hatelijke regime. Tegen de corruptie en de folteringen, tegen de ellendige toestand in het land. En al even lang zeiden wij tegen elkaar met Nieuwjaar: 'Dit wordt het jaar.' Op de duur zeiden we dat zelfs niet meer, omdat het een bittere grap werd. Nu maak ik het toch nog mee. En weet je wat het ergste is? Dat zo makkelijk was.' Hij schudt het hoofd. 'Zo makkelijk.'
HUMO sprak met: de leiders van de Egyptische Revolutie. HUMO, 1 maart 2011, nr. 09/3678, blz. 23.

Populaire berichten